Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Ceturtdiena, 2020.gada 27.februāris, gada 58.diena, atlikušas 308. JD2458906.5 Mēness fāze: 4d

Latvijas skolēnu atklātās astronomijas olimpiādes

Vispārīga informācija 


Latvijā skolēnu astronomijas olimpiādes notiek regulāri jau kopš 1973. gada. Katru gadu aprīļa vidū skolēniem no Latvijas un arī citām valstīm, iepriekš piesakoties, ir iespēja piedalīties Latvijas atklātajā astronomijas olimpiādē. Šis pasākums nedaudz atšķiras no citām skolēnu olimpiādēm. Olimpiādē var piedalīties jebkurš 8.-12. (līdz 2004. gadam - 9.-12.) klases skolēns, neatkarīgi no viņa sekmēm. Otra atšķirība - uzdevumu risināšanas laikā var izmantot jebkuru palīgliteratūru (izņemot uzdevumu krājumus ar atrisinājumiem), noderīgs būs arī līdzpaņemtais kalkulators. Palīglīdzekļus nedrīkst izmantot astronomisko testu laikā, kā arī gatavojoties mutiskajām atbildēm.

Olimpiāde notiek divās kārtās. Tradicionāli šīs dienas ir piektdiena un sestdiena. Pirmās kārtas sākums ir 14:00, bet otrās - 10:00. Šogad olimpiādes abas kārtas notiks Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes telpās Rīgā, Zeļļu ielā 8 (skat. karti).

Skolēniem, kas vēlas piedalīties olimpiādē, pirms dalības ir jāpiereģistrējas. Reģistrācijas kārtība ir atrodama atbilstošā gada olimpiādes lapā.

Skatīt arī:
* Informācija par iepriekšējām skolēnu astronomijas olimpiādēm:

2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Iepriekšējo gadu uzdevumi ar atrisinājumiem ir publicēti žurnālā "Zvaigžņotā Debess".

© 2004-2020 LAB www.lab.lv