Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Trešdiena, 2024.gada 12.jūnijs, gada 164.diena, atlikušas 202. JD2460473.5 Mēness fāze: 6d

17. vasaras astronomijas pasākums "Ērgļa omikrons"

Korģenē noslēdzies 17. ikgadējais vasaras astronomisko novērojumu pasākums "Ērgļa omikrons". Tajā piedalījās 58 dalībnieki (ieskaitot 3 mazuļus), kuri 3 dienu un nakšu garumā varēja pilnveidot savas astronomijas zināšanas. Klimatiskie apstākļi ar lietavu periodu šogad gan bija vissliktākie visā Ērgļa pasākumu vēsturē, taču, neraugoties uz to, īsajos skaidras debess parādīšanās brīžos tika veikti astronomiski novērojumi. Visiem dalībniekiem kopā 3 naktīs izdevās saskaitīt apmēram 80 meteoru (vidējā mākoņainība >90%). Šis rezultāts gan neļauj kvantitatīvi spriest par Perseīdu meteoru plūsmas aktivitāti, taču kvalitatīvi demonstrē, ka tā arī šogad ir bijusi liela.
Kā pasākuma suvenīri šoreiz tika izveidotas īpašas krūzes un pildspalvas ar Latvijas Astronomijas biedrības un Ērgļa simboliku.

Pasākuma organizatori pateicas visiem dalībniekiem par saņemtajām pozitīvajām atsauksmēm!
Nelielu ieskatu par pasākuma norisi iespējams gūt, ielūkojoties www foto galerijā, bet plašāku pasākuma materiālu paredzēts apkopot CD vai iespējams DVD formā.  


Šogad 11.-14. augustā Korģenē, Limbažu rajonā, notiks jau 17. ikgadējais vasaras astronomijas pasākums - "Ērgļa omikrons". Tas domāts ikvienam, kas praktiskā veidā vēlas izzināt kosmosa noslēpumus.

Programmā paredzēti gan nakts novērojumi, gan dienas projekti kvalificētu speciālistu uzraudzībā. Darbs noritēs grupās. Pasākuma laiks augustā izraudzīts saskaņā ar Perseīdu meteoru plūsmas maksimumu. Liela uzmanība tiks veltīta tieši meteoru novērošanai, ar mērķi sasniegt zinātniski vērtīgus rezultātus. Teleskopā aplūkoti, protams, tiks arī dažādi Saules sistēmas ķermeņi un tāli kosmoloģiski debess dzīļu objekti. Dalībniekiem būs iespējams noklausīties dažādas populārzinātniskas lekcijas. Neizpaliks ekskursija pa nometnes apkārtni. 

Pasākuma dalībnieku reģistrācija līdz š.g. 1. augustam pirmdienās un ceturtdienās plkst. 18:00-21:00 LAB bibliotēkas telpās:

Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, 404. telpā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

Dalības maksa ir Ls 12.50, kas ar sponsoru atbalstu sedz visas nakšņošanas un pārtikas, pasākuma autobusa Salacgrīva-Korģene (11. un 14. augustā) un arī ekskursijas izmaksas. Ievērojiet, ka šis nav biznesa, bet gan nesavtīgs zinātnes popularizēšanas projekts, ne pasākuma organizātori, ne grupu vadītāji, ne lektori nekādu atlīdzību par savu darbu nesaņem. 

Pasākuma dalībnieka pieteikšanās anketa (PDF 167kB) - izdrukāt un aizpildīt. 
Pasākuma kārtības noteikumi (HTML vai PDF 161kB) - dalībniekiem iepazīties.
Pasākuma reklāmas plakāts (PDF 91kB) - lūdzam izdrukāt Jūsu ziņojumu dēlim.
Publiskā debess demonstrējumu vakara reklāmais plakāts (PDF 242kB) - 12. augustā.

Sekojiet aktuālajai informācijai šajā lapā:
Pasākuma programma
Biežāk uzdotie jautājumi - pasākuma atrašanās vieta, līdzi ņemamās lietas u.tml.
Nometnes bezmaksas autobuss no Salacgrīvas autoostas uz nometnes vietu būs
11. augustā pl.16:00, nākamais reiss pēc apmēram stundas.

Papildus informācija pa e-pastu bfreliha@latnet.lv vai mob.tālr. 6517710.

Interneta saites:
 Informācija par Korģenes pamatskolu
 Īsa "Ērgļa" astronomijas nometņu vēsture
 Informācija par iepriekšējām astronomijas nometnēm


 pasākumu atbalsta Salacgrīvas pilsētas dome  


 

© 2004-2024 LAB www.lab.lv