Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Svētdiena, 2019.gada 15.decembris, gada 349.diena, atlikušas 16. JD2458832.5 Mēness fāze: 19d

Statūti

apstiprināti 2005. gada 11. maija ārkārtas biedru sapulcē 
/izvilkums/

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Astronomijas biedrība (turpmāk tekstā - Biedrība). Tā apvieno profesionālos astronomus, astronomijas skolotājus, astronomijas amatierus un interesentus.
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir LAB. 
...

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. veicināt astronomijas zinātnes attīstību, popularizēšanu un astronomu profesionālo darbību Latvijā; 
2.1.2. veicināt zinātnisko pētījumu izstrādi astronomijas nozarē; 
2.1.3. sekmēt astronomijas un ar to saistīto zinātņu, kā arī tehnisko sasniegumu apguvi un pilnveidošanu; 
2.1.4. veicināt Latvijas astronomu, astronomijas pasniedzēju un skolotāju profesionālās kvalifikācijas celšanu; 
2.1.5. sekmēt astronomijas pasniegšanu mācību iestādēs; 
2.1.6. sekmēt starptautisko sakaru izveidošanu un paplašināšanu ar astronomijas un ar to saistītu nozaru organizācijām; 
2.1.7. sekmēt astronomijas zināšanu izmantošanu sabiedrības labklājības veicināšanā. 
...

Pilns statūtu teksts (PDF, 131 KB)

© 2004-2019 LAB www.lab.lv