Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Ceturtdiena, 2024.gada 25.jūlijs, gada 207.diena, atlikušas 159. JD2460516.5 Mēness fāze: 19d

Statūti

apstiprināti 2016. gada 6. aprīļa biedru sapulcē 
/izvilkums/

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Astronomijas biedrība (turpmāk tekstā – Biedrība). Tā apvieno profesionālos astronomus, pedagogus, astronomijas amatierus un interesentus.
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir LAB.
...

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt astronomijas zinātnes attīstību, popularizēšanu un astronomu profesionālo darbību Latvijā;
2.1.2. veicināt zinātnisko pētījumu izstrādi astronomijas nozarē;
2.1.3. sekmēt astronomijas un ar to saistīto zinātņu, kā arī tehnisko sasniegumu apguvi un pilnveidošanu;
2.1.4. veicināt pedagogu kvalifikācijas celšanu par astronomijas jautājumiem;
2.1.5. sekmēt astronomijas pasniegšanu izglītības iestādēs;
2.1.6. sekmēt starptautisko sadarbību ar astronomijas un ar to saistītu nozaru organizācijām;
2.1.7. sekmēt astronomijas zināšanu izmantošanu sabiedrības labklājības veicināšanā;
2.1.8. piešķirt biedrības apbalvojumus par īpašu ieguldījumu astronomijas attīstībā un popularizēšanā.

Pilns statūtu teksts (PDF, 252 KB)

© 2004-2024 LAB www.lab.lv