Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Ceturtdiena, 2024.gada 25.jūlijs, gada 207.diena, atlikušas 159. JD2460516.5 Mēness fāze: 19d

Eiropas Astronomijas izglītības asociācija

EAAE (European Association for Astronomy Education): www.eaae-astro.org
Dibināta: 1995. gada novembrī Atēnās.
Mērķis: uzlabot un sekmēt astronomijas izglītību visās Eiropas izglītības institūcijās visos līmeņos.
Uzdevumi:
  • jāveicina Eiropas skolotāju un pasniedzēju sadarbība, veidojot starptautisku astronomisku resursu mācību materiālu un informācijas tīklu;
  • jāveicina skolotāju tālākizglītība, organizējot skolotāju apmācības kursus;
  • jāorganizē speciāli projekti jauniešiem, kas mācās astronomiju;
  • jāveido astronomijas mācību kursus, kurus varētu izmantot skolēni, studenti un pieaugušie visu līmeņu Eiropas izglītības iestādēs.
Iestāšanās nosacījumi:
  • jāaizpilda EAAE anketa;
  • nepieciešamas divas EAAE biedru rekomendācijas, kas apliecina kandidāta interesi par astronomiju.
Biedru nauda: 10 Euro gadā, no 2006.gada – 15 Euro gadā.
Anketa: Anketu var saņemt pie EAAE Latvijas nacionālā pārstāvja Ilgoņa Vilka: vilks@latnet.lv
Eiropas Astronomijas izglītības asociācija Latvijā: www.lab.lv/eaaeEAAE vasaras skolas: http://skolor.nacka.se/samskolan/eaae/summerschools/Index.htm


Dalībnieki tradicionāli ir augstskolu pasniedzēji un skolu skolotāji. Skola domāta jebkuram interesantam nevis astronomijas jautājumu ekspertiem.

Vasaras skolu mērķis ir piedāvāt Eiropas valstu skolotājiem iespējas:

  • iepazīties ar dažādiem pētījumiem astronomijas jomā;
  • iepazīties ar dažādām astronomijas mācīšanas metodēm un metodiskajiem materiāliem;
  • gūt un dalīties pieredzē ar Eiropas astronomijas skolotājiem.


EAAE vasaras skolu vēsture:

Gads Valsts Dalībnieki no Latvijas
1997 Spānija Ausma Bruņeniece
1998 Itālija -
1999 Francija Ella Mihailova
2000 Portugāle Ausma Bruņeniece, Ligita Neimane, Ilgonis Vilks
2001 Vācija Ausma Bruņeniece
2002 Somija -
2003 Austrija Inese Dudareva, Ilgonis Vilks
2004 Nīderlande -
2005 Zviedrija Lāsma Asare, Inese Dudareva, Ieva Rodziņa, Andrejs Sālszirnis,Ilgonis Vilks
2006 Spānija (Kanāriju salas) Ilgonis VilksNATIONAL EAAE HOME PAGES
Austria Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark
Finland France Germany Greece Hungary
Italy Latvia Luxembourg Malta Netherlands
Portugal Russia Spain Sweden Switzerland
© 2004-2024 LAB www.lab.lv