Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Ceturtdiena, 2024.gada 25.jūlijs, gada 207.diena, atlikušas 159. JD2460516.5 Mēness fāze: 19d

Astronomijas skolotāju asociācija

Astronomijas skolotāju asociācija (ASA) tika izveidota 1995. gada 27. oktobrī. Tā darbojas pie Latvijas Astronomijas biedrības ar sekcijas tiesībām un saskaņā ar minētās biedrības Statūtiem. ASA apvieno personas, kas ir ieinteresētas astronomiskās izglītības attīstībā Latvijā visos līmeņos. Tās dibinātājs un vadītājs bija Dr.ped. Ilgonis Vilks. Pašlaik asociāciju vada astronomijas skolotāja Iveta Murāne. 

2000. gada 25. oktobrī ASA sanāksmē tika izvirzīti mērķi un uzdevumi turpmākajiem gadiem:

  • panākt astronomijas iekļaušanu visos vispārīgās izglītības posmos;
  • sekmēt informācijas apmaiņu starp skolotājiem un viņu pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu;
  • organizēt un atbalstīt ar astronomijas jautājumiem saistītas aktivitātes;
  • piedalīties mācību programmu, izglītības standartu u.c. astronomisko izglītību reglamentējošo dokumentu izstrādē;
  • veidot jaunus mācību līdzekļus, metodiskos materiālus, uzskates līdzekļus vai sekmēt to izveidošanu;
  • aktīvi reaģēt uz pārmaiņām izglītības sistēmā;
  • sekmēt bērnu un jauniešu astronomijas pulciņu izveidošanu interešu izglītības centros;
  • sekmēt astronomiskās terminoloģijas izstrādāšanu latviešu valodā;
  • atspoguļot astronomiskās izglītības jautājumus un ASA darbību masu informācijas līdzekļos;
  •  uzturēt sakarus ar citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

 

Visus pedagogus, kuriem ir interese par astronomiskās izglītības attīstību Latvijā, aicinām Astronomijas skolotāju asociācijā! 

Vairāki ASA biedri aktīvi darbojas arī Eiropas Astronomijas izglītības asociācijā, EAAE (European Association for Astronomy Education). Apmeklējiet Latvijas EAAE mājas lapu.

Sīkāku informāciju var iegūt pie ASA vadītājas Ivetas Murānes, 
tālr.: 67374093, 67204640, e-pasts: imurane@latnet.lv.

© 2004-2024 LAB www.lab.lv